اجرای تبلیغات تم آف

در تهیه آگهی تبلیغاتی‏ انتخاب تکنیک های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مرحله تهیه کننده آگهی تبلیغاتی باید توجه خود را معطوف به چگونگی اجرای تبلیغ کند؛ بعبارت دیگر وی باید بررسی کند که چگونه جاذبه ای را که برای تبلیغ در نظر گرفته شده است به تصویر بکشد و از چه تکنیکی برای به تصویر کشیدن آن استفاده کند. برخی از خدمات ما شامل موارد زیر است :


  • ایده پردازی تبلیغاتی
  • ساخت ویدبو مارکتینگ
  • فتوگرافی
  • اجرای تبلیغات بصورت کلیکی
  • اجرای تبلیغات در وب سایت های پر بازدید با توجه به بودجه تبلیغاتی